Stok Koordinasyon

İl Stok Koordinayon Biriminin Görevleri:

1. Stok koordinasyon ekiplerince; harcama birimlerinin depo ve kayıtlarının uyumu, fiili stokların ve mal kabullerinin azami stok miktarına uygun olup olmadığı,  tüketim bildirimlerinin saymanlıklara gönderilip gönderilmediği,  satın alma uygulamaları ve alım yöntemleri ile fiyat gerçekleşmeleri gibi hususlarda  kurumsal bazda yerinde inceleme ve denetim yaparak il düzeyinde stok takip ve analizi etkin bir şekilde düzenli olarak gerçekleştirmek.

2. Kurum için gerekli olan mal veya malzeme; İl stok havuzundan veya diğer kurumların stok ve ihtiyaç fazlası listelerinden temin edilebilecekken ?acil ihtiyaç? gerekçesi ile (bir kaç aylık ihtiyaç) piyasadan tedarik edilmeyecek olup bu husus  İl Stok Koordinasyon birimlerince düzenli olarak takip edilmektedir. 

3. Tüketime yönelik kullanılmakta olan malzemelerin MKYS sistemine girilirken "Yıllık İhtiyaç Miktarları" ile önceki aylardaki tüketim miktarları dikkate alınarak her bir birim tarafından gerçekçi olarak yeniden belirlenip  Stok Koordinasyon Ekiplerince bu husus, kurumlar düzeyinde incelenerek denetime tabi tutulur.

4. İl Stok Koordinasyon Ekipleri ile hastanelerde görevli stoktan sorumlu personel, tüm satınalma uygulamalarında koordineli olarak çalışıp  il stok havuzunda bulunan malzemeler için satınalma yapılmamaktadır.Ayrıca MKYS verilerine göre birim fiyatı yüksek olan ürünlerin satınalmasına izin verilmemektedir.

5. Sağlık hizmetlerinin aksatılmaması ve diğer kurumların satın alma süreçlerinin geciktirilmemesi için; ihtiyaç veya stok fazlası ürün talepleri, herhangi bir gerekçe ile geri çevrilmeksizin  devir işelmi en geç 7 gün içerisinde gerçekleştirilir, ayrıca bu husus Stok Koordinasyon Birimlerince takip edilmektedir.

6. Strateji Geliştirme Başkanlığının yayınlamış olduğu genelge ve genel yazıları düzenli olarak takip etmek ve ilgili birimlere bildirmek.

7. Strateji Geliştirme Başkanlığının ilimiz için istemiş olduğu bilgileri düzenleyerek zamanında göndermek.

Bize Ulaşın

  • Çamlıca Mahallesi - Papatya Sokak No:2 / GÜMÜŞHANE
  • 0 (456) 213 10 00 / 11 88
  • 0 (456) 213 10 20
  • gumushane@saglik.gov.tr

Sosyal Linkler

 Instagram logo