Hasta Hakları

HASTA HAKLARI İLETİŞİM BİRİMİ

Tüm sağlık kuruluşlarının ortak entegrasyonunun sağlandığı Hasta Başvuru Bildirim Sistemi (HHBS) ilehttp://hastahaklari.saglik.gov.tradresinden giriş yapılabilecek olup kurumlarca görevlendirilen müdürlüğümüze bildirimi yapılan  iletişim birim sorumlularına sisteme yetki tanımlanması müdürlüğümüzce yapılmaya başlanmıştır. Kullanıcıların email adreslerine gelen linkten sistemden  şifre almaları sonrasında iletişim bilgilerini girmeleri halinde sisteme tanımlandığı müdürlüğümüzce anlaşılmaktadır.(İş ve cep telefon bilgilerinin  girilmesi sisteme kayıt yapılıp yapılmadığının anlaşılması için önem arz etmektedir). Genelgede belirtildiği üzere  2. basamak sağlık kuruluşları,toplum sağlığı merkezleri ve polikliniklerle sistem üzerinden veri alışverişi yapılacak

Hasta Hakları Genelge sunumu için tıklayınız

Hasta Hakları Biriminin Görevleri:

 1. Görevli olduğu ildeki sağlık çalışanlarının hasta hakları uygulamaları ile ilgili hizmete uyum ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek üzere hastane hasta hakları birimleri ile sürekli iletişimde olmak.
 2. İl genelinde tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında bulunan kurul ve birim görevlilerine hasta hakları uygulamaları ve eğitimi konusunda toplantı organize etmek, bu birimleri bilgilendirmek, uygulamaları sürdürmek, toplantı kayıtlarının raporlarını tutmak.
 3. Hasta hakları uygulamaları ve eğitimleri konusunda danışmanlık yapmak.
 4. Hasta hakları uygulamaları ve eğitimleri konularını kurul ve birim görevlilerinin desteğini alarak onların ihtiyaçları doğrultusunda belirlemek.
 5. Eğitime katılanlar için sertifika, katılım belgesi, kredi sistemi gibi ödül sistemlerinin geliştirilmesine destek olmak.
 6. Hastanelerin hasta hakları uygulamalarını ve eğitimlerini yerinde denetlemek.
 7. Sağlık hizmet sunumunu kolaylaştırmak, sağlık hizmetlerinden yararlanma sürelerini kısaltmak ve vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğini artırmak amacıyla polikliniklerde “Hekim Seçme Uygulaması”nı koordine etmek.
 8. Hasta hakları birimlerinin doldurdukları hasta hakları formlarını kontrol etmek ve istenilen formları düzenli olarak Bakanlığa göndermek.
 9. İl Koordinatörlüğü bünyesinde arşiv oluşturmak.
 10. Hasta hakları uygulamalarını geliştirmek için ildeki imkanları değerlendirmek, yetkililerle işbirliği yaparak araç-gereç ve malzemelerin temini, bakım, onarım ve korunmasını sağlamak.
 11. Eğitim programlarına katkıda bulunacak eğitimciler ile işbirliği yapmak, üniversite, kütüphane gibi kurumlardan yararlanmak.
 12. Görevi ile ilgili seminer, konferans gibi etkinliklere katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve ilgili yerlere duyurmak
 13. Hasta hakları uygulamaları hakkında vatandaşların, hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesini sağlamak.
 14. Kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
 15. İlçe ve grup başkanlıklarında hasta hakları uygulamalarının başlatılması ve geliştirilmesi için plan, program hazırlamak ve uygulamak.
 16. Hasta hakları kurulları ve birimleri hakkında yapılan şikayetleri incelemek, sonuçlandırmak

 

Ek Dosyalar

Bize Ulaşın

 • Çamlıca Mahallesi - Papatya Sokak No:2 / GÜMÜŞHANE
 • 0 (456) 213 10 00 / 11 88
 • 0 (456) 213 10 20
 • gumushane@saglik.gov.tr

Sosyal Linkler

 Instagram logo